Dział Robót Bitumicznych

Realizuje wszystkie roboty drogowe związane z układaniem mas bitumicznych. Zarówno w zakresie betonów asfaltowych, jak też asfaltu lanego. Dział dysponuje kilkoma kotłami do asfaltu lanego oraz zespołem wykwalifikowanych pracowników.

Wykonujemy drobne roboty powierzchniowe.

Wybrane nasze realizacje:

1. przebudowa skrzyżowania ulic Miedza/Olszyńska w Gdańsku na skrzyżowanie z ruchem okrężnym,
2. przebudowa jezdni i chodników w ciągu ulicy Głuchej w Gdańsku,
3. naprawy nawierzchni jezdni ulicy Wałowej w Gdańsku na zlecenie spółki deweloperskiej,
4. budowa nawierzchni jezdni ulicy Begoniowej w Gdańsku,
5. realizacja zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg na podstawie umowy zawartej z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,
6. realizacja zadań w ramach bieżącego odtwarzania bitumicznej nawierzchni jezdni po awariach na sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na podstawie umowy zawartej z Saur Neptun Gdańsk,
7. realizacja zadań w ramach bieżącego odtwarzania bitumicznej nawierzchni jezdni po pracach na kanalizacji deszczowej na podstawie umowy zawartej Gdańskimi Wodami.