Dział Inżynierii Ruchu

Realizuje wszystkie roboty drogowe związane z oznakowanie pionowym i poziomym dróg. Produkuje znaki drogowe oraz elementy związane z ich montażem. Świadczy kompleksowe usługi związane ze zmianami organizacji ruchu (stałe i tymczasowe) na rzecz zarządów dróg oraz zarządzających ruchem, a także podmiotów prywatnych.

Wybrane nasze realizacje:

1. tymczasowa organizacja ruchu na czas trwania meczu finałowego Ligi Europy UEFA 2021 w Gdańsku,
2. tymczasowa organizacja ruchu drogowego na czas trwania zawodów Lotto Challenge Gdańsk Triathlon 2021,
3. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku i Jarmarku Bożonarodzeniowego,
4. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Półmaratonu Gdańsk,
5. zmiana organizacji ruchu podczas Wszystkich Świętych,
6. realizacja zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg na podstawie umowy zawartej z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,
7. produkcja, sprzedaż, montaż słupków, znaków, luster na terenach prywatnych, zarządzanych przez deweloperów, wspólnoty mieszkaniowe, itp.