Dział Robót Brukarskich

Realizuje wszystkie roboty drogowe związane z układaniem nawierzchni brukowcowych oraz gruntowych. Powyższe dotyczy zarówno zakresu prefabrykatów betonowych, płyt drogowych pełnych lub ażurowych, jak też wszystkich rodzajów nawierzchni kamiennych.

Realizujemy nawierzchnie z płyt drogowych.

Wybrane nasze realizacje:

1. budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Obrońców Wybrzeża w Gdańsku,
2. wykonanie nawierzchni z prefabrykatów betonowych na ulicy Wdzydzkiej w Gdańsku,
3. wykonanie nawierzchni z płyt drogowych na ulicy Czereśniowej w Gdańsku,
4. budowa ciągu pieszo-jezdnego w rejonie ulicy Zimnej w Gdańsku,
5. zagospodarowanie terenów rekreacyjnych i parkingowych na osiedlu Niedźwiednik,
6. realizacja zadań w ramach bieżącego utrzymania dróg na podstawie umowy zawartej z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni,
7. budowa ronda Bema – Zakopiańska – Kartuska w Gdańsku,
8. realizacja zadań w ramach tzw. programów chodnikowych w Gdańsku,
9. budowa odcinka reprezentacyjnego chodnika z płyt kamiennych w ciągu ulicy Chmielnej w Gdańsku,
10. budowa odcinka ulicy Kopernika w Gdańsku,
11. budowa zagospodarowania drogowego osiedla mieszkaniowego RiverView przy ulicy Angielska Grobla w Gdańsku,
12. budowa odcinka Bulwaru Nadmorskiego pomiędzy ulicami Chłopską i Jagiellońską w Gdańsku,
13. kompleksowe zagospodarowanie terenów Spółdzielni Osiedle Młodych w Gdańsku,
14. budowa chodnika wzdłuż ulicy Dębowej w Gdańsku,
15. budowa zagospodarowania kompleksu sportowego przy szkole przy ulicy Startowej w Gdańsku,
16. zagospodarowanie terenów szkoły podstawowej na ulicy Szyprów w Gdańsku.
17. przebudowa nawierzchni jezdni drogi manewrowej, placu postojowego oraz chodników na terenie Akademickiego Związku Sportowego.